Slika 80

Proizvodnja i prodaja

GP Heldovac posjeduje pogon za proizvodnju agregata od prirodnog riječnog šljunka.

Postrojenje za separaciju šljunka proizvodi sljedeće vrste frakcije:
-0-4,
-4-8,
-8-16,
-16-22,
-22-32.

Osnovnu primjenu proizvedene frakcije imaju u proizvodnji betona,te primjenu u proizvodnji maltera, estriha, filtera, u izradi drenažnih slojeva, kao i u izradi podloga za razne vrste opločnjaka.

U svakom trenutku raspolažemo sa velikim zalihama svih vrsta frakcija.

Na istom lokalitetu na kojem se nalazi postrojenje za separaciju šljunka, nalazi se automatska betonara dnevnog kapaciteta proizvodnje 300 m3, u kojoj se proizvode sve marke betona od MB15 do MB50.

 

Bavimo se proizvodnjom i prodajom gotovih betonskih elemenata :

 

-prefabricirani proizvodi

- betonske cijevi svih profila: fi 150 mm, fi 200 mm, fi 300 mm, fi 400 mm,  fi 500 mm, fi 600 mm, fi 800 mm, fi 1000 mm, fi 1200 mm, fi 1500 mm, fi 2000 mm.

- betonski gabioni

- ivičnjaci

- rigoli

- reviziona okna

- drenažne cijevi

- betonske poklopce

- ostalu betonsku galanteriju

- šahtove

- New Jeresy betonske ograde i ostalo u skladu sa važećim standardima i prema posebnim zahtjevima kupca.

 

GP Heldovac raspolaže svojim vlastitim automikserima i vrši isporuku betona na tražene lokacije u najkraćem vremenu.

 

Proizvodni pogoni kompanije GP Heldovac se nalaze na regionalnom putu Žepče-Zavidovići.

0 0